MBAA McDowell Meltdown

Fountain Hills, AZ

 
Place Name Bib Laps Total Time Total Distance Start Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10
1 BRANDON REDENBO 111 2 01:27:12.3 0.00 miles 08:39:00:440 00:42:41.0 00:44:31.3
2 BRIGHTON JOHNSON 863 2 01:28:53.9 0.00 miles 08:39:00:440 00:43:12.8 00:45:41.0
3 THOMAS FABIAN 694 2 01:31:05.3 0.00 miles 08:39:00:440 00:44:20.8 00:46:44.5
4 NICO STALLONE 882 2 01:32:48.2 0.00 miles 08:39:00:440 00:44:57.2 00:47:50.9
5 SAM WESTWOOD 147 2 01:34:19.2 0.00 miles 08:39:00:440 00:45:41.5 00:48:37.6
6 CAMERON BARRETT 808 2 01:34:43.4 0.00 miles 08:39:00:440 00:46:38.7 00:48:04.7
7 HAYDEN SALTONSTALL 850 2 01:35:05.1 0.00 miles 08:39:00:440 00:45:34.9 00:49:30.2
8 NIKO COOPER 610 2 01:35:17.4 0.00 miles 08:39:00:440 00:47:52.5 00:47:24.8
9 JEROME BUSQUIN 521 2 01:36:43.0 0.00 miles 08:39:00:440 00:46:06.7 00:50:36.2
10 PRESTON T NORBURY 177 2 01:36:47.9 0.00 miles 08:39:00:440 00:45:34.8 00:51:13.0
11 QUADE SORENSEN 917 2 01:37:07.7 0.00 miles 08:39:00:440 00:46:27.9 00:50:39.7
12 ETHAN WRIGHT 913 2 01:39:53.6 0.00 miles 08:39:00:440 00:48:32.2 00:51:21.4
13 JACKSON SORENSEN 916 2 01:41:58.7 0.00 miles 08:39:00:440 00:48:09.6 00:53:49.1
14 MARK ROSSBACH 888 2 01:43:16.3 0.00 miles 08:39:00:440 00:50:59.2 00:52:17.1
15 JIMMY MCCLELLAND 674 2 01:45:03.4 0.00 miles 08:39:00:440 00:50:36.5 00:54:26.8
16 COLTON KLEINMAN 44 2 01:48:28.0 0.00 miles 08:39:00:440 00:50:52.7 00:57:35.2
17 JACK THORELL 689 2 01:48:59.9 0.00 miles 08:39:00:440 00:51:40.8 00:57:19.1
18 ALDEN SMITH 24 2 01:55:59.4 0.00 miles 08:39:00:440 00:53:12.8 01:02:46.5
19 ANDREW PLEVA 135 2 02:05:22.7 0.00 miles 08:39:00:440 00:55:07.9 01:10:14.8
20 BENJAMIN WESKALNIES 45 2 02:07:20.8 0.00 miles 08:39:00:440 01:01:14.1 01:06:06.6
<< first   < prev   Page:     next >   last >>