MBAA McDowell Meltdown

Fountain Hills, AZ

 
Place Name Bib Laps Total Time Total Distance Start Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10
1 FERNANDO RIVEROS 692 3 01:30:00.1 0.00 miles 08:30:00:503 00:41:43.3 00:37:10.2 00:11:06.5
2 NATHAN MITCHELL 615 3 01:32:10.6 0.00 miles 08:30:00:503 00:38:25.0 00:40:28.7 00:13:16.8
3 GREG CARMICHAEL 817 3 01:51:16.3 0.00 miles 08:33:00:493 00:47:45.9 00:48:11.6 00:15:18.8
4 ALEX ROZACI 762 2 00:56:25.5 0.00 miles 13:38:28:617 00:31:19.6 00:25:05.9
5 GRANT TAYLOR 861 2 01:26:52.7 0.00 miles 08:51:00:520 00:42:41.1 00:44:11.5
6 dave miller 2086 2 02:55:02.9 0.00 miles 08:15:00:410 02:26:49.1 00:28:13.8
7 GREG RASKIN 2017 2 03:18:32.2 0.00 miles 08:15:00:410 02:49:53.4 00:28:38.8
8 FRED MILLAN 688 1 00:31:45.5 0.00 miles 08:56:02:397 00:31:45.5
9 AJ FROST 238 1 00:31:48.4 0.00 miles 10:29:59:657 00:31:48.4
10 MICHAEL NICHOLLS 794 1 00:38:56.0 0.00 miles 08:39:00:440 00:38:56.0
11 TANNER THORNTON 697 1 00:42:20.4 0.00 miles 08:30:00:503 00:42:20.4
12 ZACHARY KINSFATHER 639 1 00:47:09.7 0.00 miles 08:48:00:457 00:47:09.7
13 DEVIN LANKFORD 69 1 00:48:50.3 0.00 miles 10:21:01:477 00:48:50.3
14 ELIAS MODEST 19 1 00:51:04.7 0.00 miles 08:39:00:440 00:51:04.7
15 RYAN SUESS 801 1 00:54:02.0 0.00 miles 08:54:00:507 00:54:02.0
16 JOE PALUCH 820 1 00:59:29.2 0.00 miles 08:33:00:493 00:59:29.2
17 JOEL DAVIS 2012 1 00:59:54.5 0.00 miles 08:15:00:410 00:59:54.5
18 MIKE ROBINSON 613 1 01:02:47.1 0.00 miles 08:15:00:410 01:02:47.1
19 AISHA ROLDAN 641 1 01:05:19.3 0.00 miles 11:45:00:517 01:05:19.3
20 TODD DESBERG 2088 1 01:06:20.8 0.00 miles 08:15:00:410 01:06:20.8
21 DAVID SCHWARTZ 150 1 01:06:45.6 0.00 miles 10:23:57:620 01:06:45.6
22 JEROME rogich 680 1 01:20:05.1 0.00 miles 08:15:00:410 01:20:05.1
23 JOSHUA BUCKHEISTER 840 1 01:24:22.8 0.00 miles 08:45:01:197 01:24:22.8
24 EDWARD MCCOMB 119 1 01:24:41.0 0.00 miles 10:18:01:867 01:24:41.0
25 JACOB REESE 732 1 02:29:31.3 0.00 miles 10:27:06:493 02:29:31.3
26 KEITH TOMEI 2097 1 02:44:34.7 0.00 miles 08:15:00:410 02:44:34.7
27 MIKE TISDALE 640 1 03:18:57.4 0.00 miles 08:15:00:410 03:18:57.4
<< first   < prev   Page:     next >   last >>