MBAA McDowell Meltdown

Fountain Hills, AZ

 
Place Name Bib Laps Total Time Total Distance Start Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10
1 Ryan Geiger 1 4 01:36:09.1 104.00 miles 08:40:01:523 00:36:46.8 00:38:10.4 00:10:52.8 00:10:19.0
2 Kyle Trudeau 7 4 01:36:09.2 104.00 miles 08:40:01:523 00:36:46.4 00:38:10.4 00:10:53.1 00:10:19.2
3 Adam Roberge 5 4 01:41:29.3 104.00 miles 08:40:01:523 00:38:52.6 00:39:45.7 00:11:28.7 00:11:22.2
4 Ian Wilkey 4 4 01:43:25.5 104.00 miles 08:40:01:523 00:39:30.9 00:40:47.1 00:11:42.7 00:11:24.5
5 Nick Thomas 2 4 01:49:01.9 104.00 miles 08:40:01:523 00:41:06.1 00:42:41.4 00:12:37.9 00:12:36.4
6 David Erb 8 4 01:52:05.1 104.00 miles 08:40:01:523 00:41:55.3 00:44:55.4 00:12:38.3 00:12:36.0
7 Derek Hermon 195 4 01:54:05.9 104.00 miles 08:40:01:523 00:42:48.7 00:46:47.1 00:12:42.2 00:11:47.7
8 David Gagnon 3 4 01:54:34.4 104.00 miles 08:40:01:523 00:43:33.6 00:12:43.1 00:44:55.7 00:13:21.8
<< first   < prev   Page:     next >   last >>