MBAA McDowell Meltdown

Fountain Hills, AZ

 
Place Name Bib Laps Total Time Total Distance Start Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10
1 Reece Culliney 1035 2 00:30:45.0 0.00 miles 13:40:01:257 00:12:30.3 00:18:14.6
2 Thorsten Rasmussen 1098 2 00:31:02.0 0.00 miles 13:40:01:257 00:12:30.8 00:18:31.2
3 Mike Redenbo 134 1 00:12:54.3 0.00 miles 10:46:04:410 00:12:54.3
4 Scott Brown 615 1 00:16:50.7 0.00 miles 10:46:04:410 00:16:50.7
5 Cade Thueson 474 1 00:28:13.6 0.00 miles 10:30:01:083 00:28:13.6
6 Kenneth Skinner 592 1 00:33:02.7 0.00 miles 10:30:01:083 00:33:02.7
7 Prasanna Mandala 611 1 00:34:16.6 0.00 miles 10:30:01:083 00:34:16.6
8 Stephen Pokorski 496 1 00:45:53.7 0.00 miles 08:42:02:293 00:45:53.7
9 Matt Sopeland 624 1 00:48:22.4 0.00 miles 08:57:01:630 00:48:22.4
10 Simeon Swartz 15 1 00:55:36.6 0.00 miles 08:30:02:093 00:55:36.6
11 Andy Nathal 190 1 00:57:45.8 0.00 miles 08:54:01:420 00:57:45.8
12 Jesse Johnson 3103 1 00:58:20.0 0.00 miles 08:57:01:630 00:58:20.0
13 Patrick Bzdak 223 1 01:00:15.3 0.00 miles 08:48:01:667 01:00:15.3
14 Caleb Robinson 401 1 01:26:15.3 0.00 miles 08:39:01:483 01:26:15.3
15 Jonathan Medeiros 521 1 01:48:56.3 0.00 miles 10:40:01:257 01:48:56.3
16 Alex Sanchez Carrasco 607 1 01:56:23.2 0.00 miles 08:51:02:773 01:56:23.2
17 Phil Martin 3063 1 02:12:19.8 0.00 miles 08:15:02:290 02:12:19.8
<< first   < prev   Page:     next >   last >>