Truffle Shuffle

Baker City, OR

Contact Truffle Shuffle

Contact Information

Organizer Contact
Kara Davis

Email
truffleshufflebc@gmail.com

Phone
541-977-1415

Website
https://www.facebook.com/TruffleShuffleFunRun

Location

Courses and Maps

Trust Guard Security Scanned