Zorbaz Gull Lake Challenge

Nisswa, MN

Participant List

Participants 7
  • 43% Male
  • 57% Female
Participant Race Name Age Group Wave

BRAD CHMIELEWSKI

Foley, MN

Zorbaz 1.2 Competitive 30 to 39

SARAH GORSUCH

Orono, MN

Zorbaz 2.4 Competitive 40 to 49

ELISE HOLTAN

Etters, PA

Zorbaz 2.4 Competitive 40 to 49

JAMES MAERCKLEIN

Mankato, MN

Zorbaz 2.4 Competitive 30 to 39

NEVAEH SWANSON

Kasot, MN

Zorbaz 1.2 Competitive 18 & Under

JAY TAPPER

Duluth, MN

Zorbaz 2.4 Competitive 70 & Over

CAROLYN WARD

Minneapolis, MN

Zorbaz 1.2 Competitive 19 to 29
    Page:      

Trust Guard Security Scanned